HOOLESÕBER ERIVAJADUSTEGA LASTELE

29 september, 2020

CareMate on otsustanud hakata lisaks eakatele ja puuetega täisealistele inimestele, pakkuma hoolesõbra teenuseid ka alaealistele. Teatan rõõmuga, et alates tänasest, 21. septembrist on lapsevanematel võimalik leida meie platvormilt oma lapsele hoolesõber, keda kutsuda appi, kui on tarvis endale näiteks tööaega juurde leida, veidi puhkust saada või on muud kohustused ning laps vaja kõrvalist abi. Millest tuli selline otsus? Tavapäraselt on ju eakate teenused löödud üsnagi lahku laste teenustest.

Põhjuseid, mille tõttu mina CareMate loojana olen sellise otsuse teinud, on tegelikult kaks. Esiteks on see tulnud minu enda perekonna kogemusest. Pean tõdema, et juba ammusest ajast oli minu suurimaks motivaatoriks ja suunajaks hooleandjaid vahendava süsteemi ülesehitamisel minu enda vend.

Nimelt olen alates 11. eluaastast omanud väikevenda, kes on autismispektriga ja võin öelda, et olen olnud õde, kes on samaaegselt ka omastehooldaja. Kõrvalt vaatajale tundudes ei pruugi arugi saada, kuid toetavat hoolesõpra oleks meie perele siis väga vaja olnud.. Tahes tahtmatult osutusin aga lapsest peale, endalegi arusaamatul põhjusel, just mina oma vennale selleks igapäevaseks abikäeks olla. Tänaseks on temast sirgunud täisealine noormees, kuid abisõpra igapäevaseks toimetulekuks vajab ta endiselt.

Mida tähendab omastehooldaja roll lapse hooldamisel? Võiks ju öelda, et vanemad ikka peavad kasvatama oma lapsi. Erinevus seisneb selles, et puuetega ja krooniliselt haigetel lastel on igapäevast hoolt ja toetust vaja oluliselt rohkem, kui seda on tarvis tavalapsel. See tähendab, et lapsevanematel, õdedel, vendadel või teistel lähikondlastel tuleb pühenduda ja teha seda sellest samast ajast, mida on meile kõigile antud ühepalju.

Omast kogemusest võin öelda, et on tulnud ette hetki, kus tõsi küll, tahaks palju rohkem pühendada oma aega venna eest hoolitsemisele, kuid ühel hetkel tuli teha otsus, et mul on ka oma elu vaja elada. See on lõppkokkuvõttes vaimselt tervislikum meile kõigile ja olles noor naisterahvas, tuleks mul ühiskonda panustada maksumaksja ja ehk kunagi ka iibe kasvatamisele kaasa aitajana.

Veel üheks väga oluliseks põhjuseks, miks abi andmine oma õlgadelt hoolesõbrale anda, on see, et mingis eluetapis, näiteks teismeeas, tekib väga lähedaste inimeste eest hoolitsemisel piir. Nimelt avastab hoolt vajav inimene iseseisvuse ja ei taha olla enam nii-öelda memmepoeg või memmetütar. See on üheks murdepunktiks, mis tekitab üsna palju emotsioone, süütunnet, konflikte. Näen siin täna võimalust, kus eraldi hoolesõbra leidmine võiks abiks olla.

Teine põhjus, miks CareMate kindlameelselt on otsustanud lastega peredele appi tõtata on suur pöördujate hulk. Meiega on ühendust võetud ja aegajalt küsitud, kas lastele ka hooleandjaid pakume. Varasemalt keskendusime kogu platvormi loogika ülesehitamisele kitsamale sihtrühmale. Tänaseks aga näeme, et meie hooleandjate seas on olemas teadmised ja võimekus abikäsi pakkuda ka perekondadele, kus esineb puuetega lapsi.

Meie teenuste hulka, mis on laste abistamiseks mõeldud, kuuluvad väljas erinevates kohtades käimise saatja rolli täitjad, et viia laps näiteks logopeedi juurde, kui lapsevanem peab olema tööl, kuni täieliku isikuhoolduseni välja.

Lapsevanemad, te ei pea olema oma murega üksi, võite julgelt meie platvormilt enda perekonda nüüdsest professionaalse ja taustakontrolli läbinud hoolesõbra leida. Selleks tuleb vaid registreerida, kirjeldada olukord, valida teenuste seast vajalikud toimingud, aeg, koht ja platvorm pakub teile hoolesõbra valikud. Lisaks soovime mainida, et platvormi kasutamist peame oluliseks seetõttu, et kõik tegevused saavad fikseeritud. Seega on CareMate internetikeskkonna kasutamine igati turvaline.