Tallinna omaste eest hoolitsejad saavad tasuta hooleandja teenust

27 aprill, 2022

Tallinna linn sõlmis kodu- ja isikuhooldusabi vahendava platvormiga CareMate 3-aastase hankelepingu, mille eesmärgiks on abistada inimesi pereliikme hooldamisel. Linna poolt tasutud teenusega soovitakse vähendada suure hoolduskoormusega omastehooldajate igapäevast tööd ja võimaldada neile aega iseendale.

Eakas_hands-g26f6bef0d_640_Pixabay

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on eriti väärtuslik, et nii keerulisel tegevusalal nagu isikuhooldus on uusi teenusepakkujaid, kes toovad valdkonda innovatsiooni ja terviklikuma nägemuse inimese abistamisest. „CareMate’ga sõlmib Tallinna linn lepingu esimest korda, kuid meie koostöö ei ole uus. CareMate osales 2021. aastal edukalt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti pilootprojektis, kus nende 60 hooleandjat käisid abiks linnas elavatele omastehooldajatele,“ selgitas Beškina. „Isikuhoolduse pakkumisel võõrale inimesele on esmatähtis empaatia ja inimlikkus. Hooleandja peab soovima teist inimest aidata ja seda väga isiklikul tasandil. Usun, et CareMate just selliseid hooleandjaid meie klientidele ka pakub.“

CareMate platvormi asutaja Marion Teder loodab koostöös Tallinna linnaga leevendada pisutki omastehooldajate koormust ja pakkuda neile aega iseendale. „Tean omast käest, mida tähendab kellegi jaoks kogu aeg olemas olla. Sageli on selleks inimeseks kõige lähedasem pereliige, kellest hoolime ja kellele tahame vaid parimat,“ selgitas Teder. „Igapäevane hooldamine, eelkõige füüsiliselt olemasolemine, on väga kurnav. Tihti jäävad enda vajadused märkamata, kuni kannatama hakkab abiandja vaimne ja füüsiline tervis,“ tõdes Teder ja lisas: „Selleks, et säästa abiandja enda heaolu ja tervist, on tähtis vähendada kasvõi veidi tema koormust. Loodame väga, et need pered, kes meie platvormilt abikäsi tellivad, saavad ise täisväärtuslikumalt elada – puhata või tegeleda enda jaoks oluliste hobidega.”

Tasuta isikuhooldusteenust saab linnalt taotleda suure hooldusvajadusega täisealise inimese omastehooldaja, kelle hoolealuse ja tema enda elukohaks on registreeritud Tallinn. Abi osutatakse inimesele, kes oma terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt vajab igapäevasel enese eest hoolitsemisel (omaste)hooldaja abi, toetust või juhendamist.

Linna poolt tasustatud hooleandja teenuse saamiseks tuleb esmalt pöörduda elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda. Seal tuvastatakse teenuse vajadus lähtuvalt iga inimese abivajadusest. Teenusepakkuja selgitab välja abi osutamiseks vajalikud üksikasjad ja koostab hooldusplaani. Edaspidi saab inimene tellida teenust juba otse CareMate’i platvormilt, kus linna poolt tasutud teenus käivitub alates 2. maist.

CareMate’i kaudu asendatakse omastehooldajat toimingutes, nagu riietamine, söötmine, hügieenitoiminguid ja ravimite andmine. Hooleandjat saab tellida kõigil nädalapäevadel, ajavahemikus 7.00-22.00, vajadusel ka riiklikel- ja rahvuspühadel. Teenust osutatakse hooldatava enda kodus, ühele inimesele minimaalselt 2 ja maksimaalselt 16 tundi kuus (sh kuni 30 minutit hooldaja liikumist hooldatava juurde ja sealt ära). Omastehooldaja asendamise teenust osutatakse nii eesti kui ka vene keeles.

CareMate on kodu- ja isikuhooldusabi vahendav platvorm, mis on mõeldud kõigile, kes on seotud omastehooldamisega või kes vajavad abi, tuge oma erivajaduse tõttu. Tänaseks on CareMate’ga liitunud 500 hooleandjat. Kõik hooleandjad peavad enne platvormi kaudu hooldusteenuseid pakkuma asumist läbima taustakontrolli ja vajaliku väljaõppe. Tallinna linnaga sõlmitud hankelepingu täitmiseks on hooleandjatega sõlmitud töövõtulepingud.