Turvaline hooldusabi Eestis: kuidas meie internetikeskkond kaitseb eakaid

12 jaanuar, 2024

Eesti hooldekodudes on viimastel aastatel esinenud tõsiseid probleeme, nagu näiteks hooletus ja eakate väärkohtlemine. Üheks näiteks on ERR-i uudistes kajastatud juhtum, kus vihjed võimalikest kuritarvitustest hooldekodus jäid tähelepanuta. Meie internetikeskkond on loodud selleks, et pakkuda usaldusväärset ja turvalist viisi eakate hooldamiseks, pöörates erilist tähelepanu turvalisusele ja kvaliteetsele hooldusele.

Turvalisus ja usaldusväärsus eakate hoolduses
Eestis esinevad hooldekodude probleemid, nagu hooletus ja väärkohtlemine, mõjutavad eakaid ja nende peresid sügavalt. Vastavalt dokumendile, mis on välja toodud Euroopa Komisjoni CARMA projektis, on Eestis täheldatud olulisi puudujääke eakate hoolduses, sealhulgas vajadus parandada geriaatrilist meditsiini ja tervishoiusüsteemi. Turvalisus on aga üks CareMate internetikeskkonna põhiväärtusi. Oleme loonud süsteemi, mis rõhutab läbipaistvust ja usaldusväärsust. Meie platvorm tagab, et kõik hooldajad läbivad põhjaliku koolituse ja taustakontrolli, tagades, et nad on pädevad ja usaldusväärsed.

Koolitus ja taustakontrollid hooldusteenuse osutajatele
Iga teenuseosutaja meie platvormil peab läbima range koolitusprogrammi, mis käsitleb mitmesuguseid hoolduse aspekte, sealhulgas ohutust, eetikat, suhtlemist ja ravimite manustamist. See tagab, et hooldusteenuse osutajad on hästi ettevalmistatud ja võimelised pakkuma kõrgetasemelist hooldust.

Tehnoloogia roll turvalisuse tagamisel Meie platvorm kasutab tehnoloogiat, et tagada iga hoolealuse visiidi täielik fikseerimine. See hõlmab teavet selle kohta, kes külastab inimest, millal ja milliste toimingute jaoks. Kõik need detailid on kokku lepitud digitaalselt, tagades läbipaistvuse ja vastutuse.

Järelevalve ja kommunikatsioon hooldusprotsessis Meie platvorm võimaldab hooldajatel jagada teavet igast sammust, mida nad teevad, tagades seeläbi pideva kommunikatsiooni ja turvalisuse. Kliendid on alati kursis oma lähedaste heaoluga ning hooleandjad vastutavad konkreetsete hooldustoimingute eest.

Turvaline maksesüsteem Meie platvormi turvaline maksesüsteem võimaldab klientidel maksta ainult tellitud teenuste eest, samas kui teenusepakkujad saavad kindla tasu tehtud töö eest. See süsteem välistab sularahaga arveldamise ja võimalikud möödarääkimised.
Raporteerimine ja tagasiside Meie süsteem võimaldab teenuseosutajatel raporteerida kõigist olulistest sündmustest või muredest, mis võivad tekkida hooldusprotsessi ajal. Samuti julgustame kliente andma tagasisidet hooldajate töö kohta, mis aitab meil jätkuvalt parandada teenuse kvaliteeti.

Koduse hoolduse paindlikus ja turvalisus Erinevalt hooldekodudest pakub kodune hooldus läbi meie internetikeskkonna eakatele turvalisemat ja personaalsemat lähenemist. Klientid loovad oma hooldusplaani, mis tähendab, et hooldus on kohandatud just nende erivajadustele ja eelistustele. Eriti oluline on see ravimite manustamise puhul, kus täpsus ja usaldusväärsus on eluliselt tähtsad. Klientidele antakse kindlus, et ravimid manustatakse õigel ajal ja õiges koguses, järgides hoolikalt arsti juhiseid. Just nii, nagu tellitud, tagatakse, et hooldusprotsess on turvaline ja vastab kõrgeimatele standarditele.

Valikuvabadus ja turvalisus teenuseosutaja valikul Meie internetikeskkonna üheks oluliseks eripäraks on klientidele pakutav valikuvabadus hooleandja valimisel. Turvalisus ei ole ainult füüsiline, vaid ka emotsionaalne ja psühholoogiline. Võimalus valida, kes tuleb koju hooldust pakkuma, annab klientidele täiendava turvatunde. See tähendab, et kliendid saavad proovida ja valida, kelle isiksus, oskused ja kogemused sobivad kõige paremini hooldust vajava inimese individuaalsete vajaduste ja eelistustega. Kui mingil põhjusel ei sobi hooleandja ja klient omavahel, on alati võimalik valida teine teenuseosutaja. See paindlikkus võimaldab tagada, et iga hooldusvisiit tagab hoole ja hoituse.

CareMate internetikeskkond on loodud selleks, et pakkuda turvalist, personaalset ja kvaliteetset hooldust eakatele nende endi kodudes. Erinevalt traditsioonilistest hooldekodudest pakub meie platvorm läbipaistvust, vastutust ja turvalisust igas hooldusprotsessi aspektis. Digilahenduste kasutamine, valikuvabadus hooldaja valimisel ja turvaline maksesüsteem tagavad, et iga klient saab hooldust, mis vastab nende individuaalsetele vajadustele ja eelistustele, säilitades samal ajal turvatunde ja privaatsuse.

Kui teil on lisaküsimusi või vajate rohkem teavet? Võtke meiega ühendust aadressil info@caremate.ee – oleme siin, et aidata!